loading
GDPR

Pravila privatnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja započelo je provedbu istraživanja EUROGRADUATE i prikupljanje podataka o osobama koje su diplomirale na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na temelju članka 90., stavka 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) kojim je bilo propisano da Ministarstvo vodi Evidenciju diplomiranih studenata. Na temelju navedene odredbe Ministarstvo je zakonom ovlašteno za prikupljanje podataka o osobama koje su diplomirale na hrvatskim visokim učilištima, a što je sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679. Kako bi se izbjegle dvojbe, Ministarstvo je zatražilo i dodatno tumačenje Agencije za zaštitu osobnih podataka kojim je potvrđeno da Ministarstvo ima zakonsku osnovu na temelju koje visoka učilišta trebaju Ministarstvu dostavljati podatke iz evidencija koje vode o osobama koje su stekle diplomu.

Nadalje, donošenjem novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 119/22) u članku 75. propisano je da visoka učilišta elektronički vode evidencije i zbirke podataka te da Ministarstvo ima pristup navedenim podacima radi izrade analiza.

S prikupljenim osobnim podacima postupat će se sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679, bit će onemogućena identifikacija osobe na koju se osobni podaci odnose, a svi osobni podaci bit će izbrisani nakon provedenog istraživanja.

Pristupi anketi

Pozivamo osobe s diplomom u RH da sudjeluju u istraživanju EUROGRADUATE Survey 2022

Ispunite anketu
Pozivamo osobe s diplomom u RH da sudjeluju u istraživanju EUROGRADUATE Survey 2022