loading
O istraživanju

Što je istraživanje EUROGRADUATE

Istraživanje EUROGRADUATE je istraživanje u odabranim zemljama Europske unije koje je Europska komisija pokrenula 2018. godine s ciljem stvaranja pretpostavki za praćenje razvoja karijera osoba s diplomom visokog obrazovanja diljem Europe.

Druga faza istraživanja EUROGRADUATE Survey započela je 2022. godine, nositelj provedbe za Republiku Hrvatsku je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Na razini Europske unije istraživanje koordinira Njemački centar za istraživanje visokog obrazovanja (DZHW).

Praćenje zapošljivosti osoba s kvalifikacijom visokog obrazovanja nametnulo se kao iznimno važna nacionalna i europska tema jer se na taj način omogućuje prikupljanje informacija nužnih za kvalitetniji razvoj politika i visokog obrazovanja u cijelosti. Rad na razvoju europskog sustava za praćenje razvoja karijera osoba s diplomom visokog obrazovanja započeo je još 2013. godine izradom Studije izvodljivosti EUROGRADUATE (2013. - 2016.),

Krajem 2017. godine Vijeće Europske unije donijelo je Preporuke o praćenju osoba s kvalifikacijom (dostupne na poveznici) u kojima je razrađen niz aktivnosti i mjera koje trebaju poduzeti države članice i Europska komisija kako bi se razvio europski sustav praćenja osoba s kvalifikacijom.

Na temelju navedene Preporuke Europska komisija provela je 2018. i 2019. godine pilot-istraživanje European Graduate Survey, koje je obuhvatilo osobe s diplomom visokog obrazovanja stečenom jednu i pet godina prije provedbe istraživanja, i to u osam odabranih zemalja Europske unije, uključujući i Hrvatsku. Cilj pilot-istraživanja bio je istražiti mogućnosti za razvoj redovitog, sveobuhvatnog, usporedivog i longitudinalnog europskog prikupljanja podataka o osobama s diplomom visokog obrazovanja i ranom razvoju njihovih karijera.

Trenutačno je u tijeku provedba 2. faze europskog istraživanja EUROGRAUDATE Survey 2022 koje se provodi metodom ankete u 16 zemalja Europske unije. Ovom fazom nastoji se prikupiti niz usporedivih podataka o obrazovnim iskustvima osobama koje su stekle diplomu i o utjecaju obrazovnog iskustva na razvoj njihovih profesionalnih karijera i života.

U budućnosti EUROGRADUATE istraživanje trebalo bi obuhvatiti sve zemlje Europskog gospodarskog prostora (EEA) i osigurati detaljne usporedive podatke o zapošljivosti osoba s kvalifikacijom visokog obrazovanja.

Više informacija o istraživanju EUROGRADUATE možete pronaći na mrežnoj stranici https://www.eurograduate.eu/

<p>Što je istraživanje <strong>EUROGRADUATE</strong></p>
Tko, kako, zašto, čemu

Važne stavke istraživanja

Tko može sudjelovati

Tko može sudjelovati

Sve osobe koje su stekle diplomu u akademskim godinama 2016./2017. i 2020./2021. ciljana su skupina za istraživanje EUROGRADUATE Survey 2022. Tako će se moći donositi zaključci o ranom uključivanju u profesionalnu karijeru i o profesionalnom razvoju godinu dana nakon diplome i pet godina nakon diplome.
Kako sudjelovati

Kako sudjelovati

Osobe koje su ciljana skupina za istraživanje EUROGRADUATE Survey 2022 primit će personalizirani poziv za popunjavanje ankete. Ako pripadate u ciljanu skupinu, a niste primili poziv, anketu možete popuniti tako da pošaljete email na eurograduate@mzo.hr s elektroničke adrese na koju želite dobiti poziv na pristup...
anketi. Svi pozivi su personalizirani i omogućuju sudionicima da prekinu popunjavanje ankete i vrate se na ono mjesto u anketi gdje su stali.
Zašto sudjelovati

Zašto sudjelovati

Vaše iskustvo na tržištu rada s diplomom visokog obrazovanja jedinstveno je i izvor iznimno vrijednih informacija koje mogu unaprijediti živote i karijere budućih generacija. Ono daje informacije o kvaliteti visokog obrazovanja, stanju na tržištu rada i mobilnosti radne snage u EU. Time će prvi put biti moguće...
pratiti migracije u EU-u i odrediti kolike su mogućnosti razvoja pojedinih djelatnosti na osnovi raspoloživosti visokoobrazovanih stručnjaka.
Čemu služe rezultati

Čemu služe rezultati

Rezultati istraživanja EUROGRADUATE koristit će se višestruko, primjerice za unapređenje kvalitete studijskih programa, bolje profesionalno usmjeravanje budućih studenata, usklađivanje postojećih potreba i potražnji za vještinama na tržištu rada, bolje planiranje potreba za radnom snagom i upisnih kvota na visokim...
učilištima, razvoj kvalitetnijih politika usmjerenih na razvoj visokog obrazovanja.
Pristupi anketi

Pozivamo osobe s diplomom u RH da sudjeluju u istraživanju EUROGRADUATE Survey 2022

Ispunite anketu
Pozivamo osobe s diplomom u RH da sudjeluju u istraživanju EUROGRADUATE Survey 2022