loading
Sve o projektu

Čemu služi projekt GT Croatia

Europska komisija osigurala je bespovratna sredstva u sklopu programa Erasmus+ za potrebe sufinanciranja provedbe istraživanja EUROGRADUATE Survey 2022 u odabranim zemljama.

Ministarstvu znanosti i obrazovanja odobrena je provedba projekta pod nazivom GT Croatia iz kojeg će se financirati provedba istraživanja EUROGRADUATE Survey 2022 u Republici Hrvatskoj.

Republika Hrvatska jedna je od 17 zemalja Europske unije koja je odabrana za sudjelovanje u istraživanju EUROGRADUATE Survey 2022, pod vodstvom Europske komisije. Nositelj provedbe istraživanja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja uz suradnju s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje.

Početkom 2022. godine započela je sljedeća faza EUROGRADUATE istraživanja i u tu svrhu Ministarstvo je prijavilo projekt GT – CROATIA kojim će se iz sredstava programa Erasmus+ - ERASMUS-EDU-2021-GRADU-TRACKING-IBA sufinancirati provedba aktivnosti na uspostavi sustava praćenja osoba s diplomom i provedbi istraživanja EUROGRADUATE Survey 2022.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava koji je 15. veljače 2022. godine sklopljen s Europskom izvršnom agencijom za obrazovanje i kulturu (EACEA) definirano je da će projekt trajati od 15. veljače 2022. do 14. veljače 2024. godine.

<p>Čemu služi projekt <strong>GT Croatia</strong></p>
Naziv projekta

Naziv projekta

Eurograduate Survey 2022 in Croatia- GT Croatia

Nositelj projekta

Nositelj projekta

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Republika Hrvatska

Trajanje projekta

Trajanje projekta

Od 15. veljače 2022. do 14. veljače 2024. godine.

Broj zemalja koje sudjeluju

Broj zemalja koje sudjeluju

17 zemalja sudjeluje u II. fazi EUROGRADUATE Survey 2022

Što, zašto, koliko

Izdvojene informacije

Aktivnosti projekta

Aktivnosti projekta

Zadaće istraživačkog tima uključuju provedbu aktivnosti na pripremi istraživanja i suradnju s EUROGRADUATE konzorcijem, provedbu ankete, obradu prikupljenih podataka i izradu nacionalnog EUROGRADUATE izvješća.
Ciljevi projekta

Ciljevi projekta

Rezultati istraživanja EUROGRADUATE koristit će se višestruko, primjerice za unapređenje kvalitete studijskih programa, bolje profesionalno usmjeravanje budućih studenata, usklađivanje postojećih potreba i potražnji za vještinama na tržištu rada, bolje planiranje potreba za radnom snagom i upisnih kvota na visokim...
učilištima, razvoj kvalitetnijih politika usmjerenih na razvoj visokog obrazovanja.
Financiranje projekta

Financiranje projekta

Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+ - ERASMUS-EDU-2021-GRADU-TRACKING-IBA
Pristupi anketi

Pozivamo osobe s diplomom u RH da sudjeluju u istraživanju EUROGRADUATE Survey 2022

Ispunite anketu
Pozivamo osobe s diplomom u RH da sudjeluju u istraživanju EUROGRADUATE Survey 2022